Lockdown info - topart96.sk

topart96
reklamná firma
Prejsť na obsah
POKYNY PRE OBJEDNÁVANIE
A VÝDAJ ZÁKAZIEK - LOCKDOWN
OD 25. NOVEMBRA 2021 DO ODVOLANIA

Z dôvodu nariadenia vlády SR o uzatvorení
prevádzok maloobchodu a služieb nie je možné
Vás obslúžiť v našej prevádzkarni.

Objednávanie zákaziek:
Nové objednávky je možné zadať:
telefonicky: 0914 242 914
objednávka pečiatok cez eshop: eshop.topart96.sk
Termín vyhotovenia zákazky je potrebné
dohodnúť individuálne.

Výdaj zákaziek:
Výdaj vyhotovených zákaziek je možný mimo
priestory prevádzkarne ("výdajové okienko")
po telefonickej dohode - volajte
0914 242 914 (prípadne 0903 585 661).
Zákazku nie je možné uhradiť v hotovosti
ani platobnou kartou. Na zákazku bude vystavená
faktúra, úhrada prevodom na účet. Na požiadanie
je možné vyhotovenú zákazku zaslať poštou.

Ďakujeme za porozumenie.
TOPART 96, spol. s r.o.
Ul. J. Curie 731/21, Poprad

prevádzková doba:
pracovné dni
9.00–13.30  a 14.30–17.00
tel.: 0914 242 914
e-mail: info@topart96.sk
© 2021  topart96
Návrat na obsah